Mums ir ļoti svarīgi nodrošināt Jūsu personas datu un ar uzņēmumu saistīto datu aizsardzību un mēs nepārtraukti cenšamies padarīt mūsu pakalpojumu izmantošanu pēc iespējas drošāku. Mēs apņemamies nodrošināt likumdošanas aktos noteikto personas datu aizsardzības prasību ievērošanu.

Šajā sadaļā Jums ir iespēja iepazīties ar interneta veikala www.dabasstacija.lv (turpmāk tekstā – Interneta veikala), kā arī Dabas stacijas Lojalitātes programmas (turpmāk tekstā – Lojalitātes programma) privātuma politiku. Interneta veikala un Lojalitātes programmas īpašnieks ir SIA “Dabas stacija”, juridiskā adrese: Bebru 40, Mārupe, LV-2167, vienotais reģistrācijas numurs  40203023489 (turpmāk tekstā – Dabas stacija).

Šeit atrodama Internetveikala apmeklētājiem un Lojalitātes programmas lietotājiem noderīga informācija par šādiem jautājumiem:
1.    Kādi dati tiek vākti un kādā veidā?
2.    Datu izmantošana
3.    Datu drošība un nodošana
4.    Datu uzglabāšanas ilgums
5.    Datu nodošana trešajām personām
6.    Jūsu datu aizsardzības tiesības un kontaktinformācija


1. Kādi dati tiek vākti un kādā veidā?

Par personas datiem un ar uzņēmumu saistītiem datiem ir uzskatāma jebkāda informācija attiecībā uz personīgo vai mantisko stāvokli, kuru mēs saņemam un apstrādājam Jums piedaloties Lojalitātes programmas dalībniekam un no Jūsu Internetveikala pasūtījuma/-iem. Šādas informācijas klāstā ir iekļauti: Jūsu Internetveikala reģistrācijas dati, Jūsu Lojalitātes programmas kartes numurs, Jūsu pilns vārds, dzimums, Jūsu pasta adrese, telefona numurs(-i), faksa numurs, e-pasta adrese, bankas dati (banka, IBAN, BIC un konta turētājs). Tāpat mūsu datu bāzē saglabājas klienta pasūtījumu vēsture un elektroniskas ziņas no klientiem, kas saņemtas uz e-pastu internetveikals@dabasstacija.lv.

Personas dati tiek saņemti, šādos gadījumos: labprātīgi aizpildot Internetveikala profila reģistrācijas formu; veicot pasūtījumu un aizpildot informāciju kā Viesim; aizpildot Lojalitātes programmas pieteikuma anketu; kādu iemeslu dēļ atsūtot savus datus uz internetveikals@dabasstacija.lv e-pastu.


2. Datu izmantošana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus un ar uzņēmumu saistītus datus tikai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Tos personas datus un ar uzņēmumu saistītus datus, kurus Jūs mums sniedzat, reģistrējoties kā Lojalitātes programmas dalībnieks, kā arī reģistrējoties kā Internetveikala lietotājs, mēs vācam un apstrādājam tikai un vienīgi to pienākumu izpildīšanas ietvaros, kurus mēs ar līgumu esam uzņēmušies attiecībā pret Jums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b. punkts). Ja Jūs mums šo informāciju nesniedzat, mēs ar Jums nevaram noslēgt līgumu. Bez tam, mēs arī izmantojam Jūsu personas datus, izpildot ar likumu uzliktus pienākumus (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c. punkts). Visbeidzot, mēs izmantojam Jūsu personas datus vai ar uzņēmumu saistītos datus tikai tādā gadījumā un apmērā, ja un ciktāl Jūs mums tam esat devuši savu noteiktu piekrišanu (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a. punkts).

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, piemēram, lai ar Jums sazinātos, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, lai mājas lapā Jums izveidotu atsevišķu lietotāja sadaļu, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumus un pasūtījumus, un lai nodrošinātu Jums mūsu pakalpojumu piedāvājumu. Bez tam, mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Lojalitātes programmas ietvaros aprēķinātu un piešķirtu Jums pienākošās Iepirkšanās priekšrocības un sagatavotu rēķinus.

Ja Jūs esat devis piekrišanu informācijas saņemšanai e-pastā, SMS, MMS un/vai tiešsaistes paziņojumu veidā, tad Jūsu norādītā e-pasta adrese un/vai mobilā tālruņa numurs tiek izmantots mārketinga nolūkos, izsūtot informāciju par Dabas stacijas jaunumiem vai īpašiem piedāvājumiem.

Mēs saglabājam Jūsu un ar Jūsu uzņēmumu saistītu informāciju, kamēr vien mums ar Jums ir uzņēmējdarbības attiecības, kā arī gadījumā, ja ilgāka datu uzglabāšana ir paredzēta normatīvajos aktos, vai ja Jūsu personas dati mums ir nepieciešami oficiāla procesa kontekstā.


3. Datu drošība un nodošana

Jūsu personas datu aizsardzībai mēs, cita starpā, izmantojam datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana), ugunsmūrus, hakeru aizsardzības programmas, kā arī citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām. Veicot saziņu ar e-pasta starpniecību, mēs varam nodrošināt datu drošību tikai atbilstoši aktuālajām tehnikas iespējām.

Aicinām Jūs apzināties, ka jebkura informācija, kas nodota caur internetu nav 100% drošībā un lietotājam pašam jāuzņemas atbildība, kāda informācija un cik lielā apmērā tiek sniegta pakalpojumu sniedzējiem.


4. Datu uzglabāšanas ilgums

Datu uzglabāšanas ilgums atkarīgs no datu veida.
•    Klienta profila reģistrācijas dati Internetveikalā: kamēr lietotājs ir aktīvs/nav pieprasījis datu dzēšanu vai 3 gadus no pēdējās profila aktivitātes;
•    Pasūtījumu vēsture: 5 gadi vai līdz brīdim, kad klients pieprasa datu dzēšanu;
•    Lojalitātes programmas dalībnieks: kamēr lietotājs ir aktīvs/nav pieprasījis datu dzēšanu vai 5 gadus no pēdējā pirkuma;
•    Pieprasījumi/ziņojumi e-pastā: 2 gadus.


5. Datu nodošana trešajām personām

Jūsu dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām Dabas stacija vieno līgumā noteiktas saistības, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Dati trešajām personām tiek nodoti tikai šādiem mērķiem:
•    Preču piegādei uz norādīto adresi vai pakomātu;
•    Mārketinga pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem - e-pasta adrese jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai, ja esat tai piekritis;
•    Datu bāzu uzturētājiem un apstrādātājiem.


6. Jūsu ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības un kontaktinformācija

Jums ir tiesības iegūt informāciju par Jūsu personas datiem un ar uzņēmumu saistītiem datiem, kurus mēs apstrādājam, kā arī pieprasīt to labošanu, dzēšanu vai apstrādāšanas ierobežošanu, piemēram, atteikties no jaunumu saņemšanas e-pastā.

Ja Jūsu personas vai ar uzņēmumu saistīto datu izmantošana šajā mājas lapā ir balstīta uz Jūsu izteikto piekrišanu, reģistrējoties kā Dabas stacija internetveikala lietotājs, vai kā Lojalitātes programmas dalībnieks, aizpildot Lojalitātes kartes anketu, tad Jums ir tiesības jebkurā brīdī, nenorādot iemeslus, atsaukt Jūsu piekrišanu turpmākai šo datu apstrādei. Šāda atsaukuma rezultātā Jūsu personas datu turpmāka apstrādāšana vairs nav atļauta. Atsaukums ir izsakāms rakstveidā, to nosūtot (pa pastu vai e-pastu) Jūsu personas datu pārzinim uz sekojošu adresi:

Dabas stacija SIA,
Bebru 40, Mārupe, LV-2167
E-pasts: internetveikals@dabasstacija.lv

Ja Jūs uzskatiet, ka Jūsu personas datu vai ar uzņēmumu saistīto datu apstrāde pārkāpj ES Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību LR Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv) vai citas ES dalībvalsts uzraudzības iestādē.

Dabas stacija patur tiesības jebkurā laikā un apmērā veikt izmaiņas Privātuma politikas aprakstā.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums: internetveikals@dabasstacija.lv.